miercuri, 8 iulie 2015

Întâlnirea Grupului Impact, Braşov, 3-5 iulie 2015Întâlnirea Grupului Impact, prima în perioada post Biblionet, a avut loc la Braşov, în perioada 3-5 iulie. Au participat Vlăduţ Andreescu, Marcel Chiranov, Corina Ciuraru, Virgil Cojocaru, Mariana Marian, Daniel şi Ruxandra Nazare, Valentin Smedescu, Sorina Stanca, Nicoleta Traşcă şi Nicoleta Vasi. Scopul întâlnirii noastre era să discutăm despre perspectivele Grupului Impact după încheierea programului Biblionet şi să ne concentrăm pe Manualul bibliotecarului începător, un proiect pe care dorim să îl finalizăm.

La început, am discutat despre activitatea noastră metodică. În general, problemele cu care ne-am confruntat cu toţii au fost statistica şi raportarea datelor, angajarea de nou personal în judeţ în locul celor  care au plecat din bibliotecile publice locale prin pensionare (la Braşov şi Neamţ). S-a relatat despre proiecte - Zâmbeşte România! - un proiect de educaţie de sănătate şi igienă orală, Implică administraţia în crearea unui nou serviciu de bibliotecă ( judeţele Braşov şi Hunedoara - educaţie pentru sănătate şi grup de tineret), EduCab - un proiect prin care bibliotecile se dotează graţie voluntarilor ce procură materiale de construcţii şi echipamente, primăriile doar dau forta de muncă (judeţele Dolj şi Brăila), donaţii de cărţi prin Fundaţia Mereu Aproape (judeţele Neamţ, Vâlcea), campaniile de lectură din Cluj. Două aspecte specifice s-au semnalat în teritoriu. La Hunedoara, în nou înfiinţatele centre de informare turistică, au fost transferate bibliotecarele, ajungând să nu mai deserveasca biblioteca, ci un spaţiu nou, dar gol, lipsit de turişti. La Neamţ s-a observat interesul bisericii pentru biblioteca publică, prin alegerea unor personalităţi teologice drept patroni spirituali ai unor biblioteci publice şi donarea de colecţii de carte. Biserica poate fi un sprijin si vector de comunicare pentru biblioteca publică, dar folosit cu responsabilitate.

În următoarele zile, am discutat despre perspectivele Grupului Impact – aplicarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări nerambursabile pe diferite teme de interes, activitatea profesională, redactarea de materiale informative pentru bibliotecari. În privinţa Manualului bibliotecarului începător, am stabilit responsabilitati, termene, conditii de redactare, am ales persoanele din afara grupului pe care le invităm să citească produsul final şi să ne dea feedback. Intenţionăm ca manualul să aibă şi variantă e-book, nu numai variantă tipărită. Vom include fotografii, grupate la sfârşit, numerotate şi explicate în lista ilustraţiilor. De asemena, am dedicat timp dezbaterii proiectelor şi serviciilor noi de bibliotecă, precum şi evaluării şi statisticii de bibliotecă, cu accent pe rezultate şi impact.

Concluzia a fost că existe semne de bun augur, cu condiţia să finalizăm promisiunile! Să fim de impact, precum intotdeauna!

(sinteză realizată de Ruxandra Nazare)

2 comentarii: