vineri, 6 noiembrie 2015

Noua Strategie Europeana și Planul său de realizare 2015-2020


Europeana are o Strategie până în anul 2020 (http://strategy2020.europeana.eu/). E un document interesant care oferă o perspectivă pe termen lung pentru Europeana și rețeaua sa de parteneri (Europeana Network Association). Acest document nucleu este însoțit de un adevărat Plan de afaceri.
Ideologic se desprinde ideea creării unui spațiu „al Tuturor” (Commons), care să fie transmis generațiilor următoare.
Misiunea Europeana este „să transforme lumea prin cultură”. Acesta este afirmația nucleu pe care acest document se dezvoltă. Merită reținută.
EuropeanaStrategyTiers
Date importante: 90% din patrimoniu nu a fost digitizat. Ceea ce există este aproximat la 300 de milioane de obiecte, care sunt reprezentări digitale a multitudinii de suporturi și forme de expresie culturală. Din aceste obiecte doar o treime sunt online și doar aproximativ 3% din ceea ce există online permite reutilizarea ( pentru detalii vezi proiectul enumerate.eu, mai ales datele existente la http://enumeratedataplatform.digibis.com/ ).
Este nevoie să reținem felul în care Europeana se recomandă: o rețea care are trei valori, trei principii de lucru:
  • utilitate - „cultura catalist pentru schimbări sociale și economice”;
  • reciprocitate - „puterea colaborării creative și a lucrului în echipă” + „inovație”;
  • „sursă sigură” - date autentice, de încredere, robuste.
EUfinal19impact 1024x390
Strategia pomenește o trecere de la portal la platformă, realizare care ar permite reutilizarea și participarea: „un loc nu doar pentru a fi vizitat, dar și unde poți contribui, să te joci și să creezi”, o platformă multifațetată. Această entitate va avea:
  • un nucleu care colectează date, conținut și tehnologie,
  • un nivel de acces unde standardizăm și îmbogățim nucleul (plus definire de „reguli de operare” și interfețe pentru acces),
  • un nivel al serviciilor (experiențe de lucru dedicate) împlicând interfețe de acces pentru 3 grupuri de beneficiari [„profesioniștii”, „beneficiari finali”, „creativii”].
Prioritățile Strategiei
#1 Îmbunătățirea calității datelor.
Reținem din tot „condițiile de licențiere cu licențe deschise” (trimite la definiția pentru deschis, versiunea 2 http://opendefinition.org/od/2.0/en/ ).
#2 Deschiderea datelor
Se va lucra cu partenerii și factorii de decizie din Europa pentru a face toate operele digitizate din Domeniul Public liber accesibile pentru a fi reutilizate fără restricții. Se va face lobby pentru ca principiile stabilite în Carta Europeana pentru Domeniu Public și Raportul o Nouă Renaștere să fie aplicate tuturor proiectelor de digitizare finanțate public din Europa. Reținem ideea creării unei infrastructuri de tip cloud proprie.
#3 Creare de valoare pentru parteneri
Crearea unui „spațiu de interese comune”, un „Commons” care să fie dat generațiilor viitoare. Se vorbește în fapt de construirea unei infrastructuri comune care să aducă beneficii de vizibilitate și reducere a costurilor. Este o trimitere clară către structura de tip cloud.
Pentru a înțelege mai bine punerea în practică a Strategiei, cel mai bine este să mergem la Planul de realizare (notă: este preferabil termenul acesta celui de afaceri). Îl vom numi de acum simplu Planul.
Documentul Planului de realizare se centrează pe trei ținte:
1. Crearea de valoare pentru parteneri
2. Îmbunătățirea calității datelor
3. Deschiderea datelor
Planul introduce o a patra țintă:
4. Întărirea organizației
Câteva cuvinte despre fiecare dintre aceste ținte. Pentru o mai mare cursivitate vom trata subiectele pe obiective, așa cum sunt ele prezentate în document.
Obiectivul 1 - Asigurarea unei mai bune experiențe beneficiarilor.
Pe scurt, se dorește punctarea setului de elemente cu valoare pentru diferite categorii de părți interesate. Pentru cei interesați de date („data partners”), va exista Europeana Publishing Framework, un serviciu de tip platformă dedicat partajării datelor și a conținutului. Se așteaptă o adoptare de toți membrii Europeana Network Association undeva în 2017 pentru un efort care a început în această toamnă (2015).
Un alt punct de interes va fi creșterea vizibilității unui panou dedicat statisticilor - http://statistics.europeana.eu/welcome. În primă fază vor fi oferite partenerilor date importante privind colecțiile proprii, până la finalul lui 2016 iar până la finalul lui 2017, vor fi integrate și informații de la outleturi socialmedia precum Facebook și Pinterest. Acestora li se vor adăuga studii de caz așa cum este cel de la http://pro.europeana.eu/blogpost/how-the-rijksmuseum-opened-up-its-collection-a-case-study.
:: pe scurt: statistici->parteneri(+FB && Pinterest [2017]) + studii de caz
Interesante categorisirile pentru grupurile țintă de beneficiari finali:
Vulturi culturali („culture vultures”): „profesioniști sau «amatori experți» în patrimoniu sau persoane care au un interes dincolo de medie pentru cultură”.
Hoții de cultură („cultural snatchers”): „persoane care nu caută activ conținut cultural, dar cărora le place să folosească elemente în timeline-urile de pe media sociale”.
Pentru vulturi va fi dezvoltat pe mai departe Europeana Collections: http://test.europeana.eu/portal -> seturi de date ["unice", "de încredere", "adesea reutilizabile"].
Hoții vor fi ademeniți prin Wikipedia și Pinterest.
Reutilizatorii: în domeniul educației se urmărește un parteneriat cu Apple pentru elaborarea de conținut online pentru învățare. Se va continua parteneriatul cu European Schoolnet și Euroclio. Se va căuta parteneriate cu noduri de educație precum Coursera și Khan Academy.
EUfinal04 Pro V4 1024x768EUfinal03 Labs V3 1024x768EUfinal02 End Users V4 1024x768
Ce înseamnă ca efort pentru Europeana (focalizări cum spun ei): „îmbunătățirea și rafinarea ofertei de resurse”. Ce înseamnă asta pentru ei: „conținut gestionat («curated») de înaltă calitate, licențiat deschis” dar și „instrumente software și servicii mai bune”.
S-ar părea că se dorește și inițierea unor proiecte în parteneriat cu cei care ar avea un interes să folosească astfel de conținut. Interesantă este opțiunea pentru inițiative Smart Cities. Citind acestea nu îmi dispare senzația că acest document este foarte, foarte ambițios.
Iată că se vorbește și de bani la zona de focalizare pe creșterea accesului la finanțare și este dat drept exemplu European Investment Advisory Hub.
REȚINEM cui se adresează obiectivul: parteneri de date, beneficiari finali[„vulturi culturali”, „hoți de cultură”], reutilizatori
Obiectivul 2 - gândire centrată pe rețea
Punct forte pentru 2015: înființarea asociației (Europeana Network Association) cu propriul Consiliu. Aceasta are reprezentanți în bordul Fundației Europeana. Se așteaptă ca între 2016 - 2017 Asociația Rețelei să fie implicată în toate aspectele realizării acestul Plan. Ținta cu adevărat valoroasă este aceea a realizării sustenabilității Europeana prin acțiunea membrilor rețelei.
Obiectivul 3 - transformarea modului în care se face disponibil patrimoniul cultural european.
Acest obiectiv vizează direct realizarea infrastructurii Europeana Cloud. Reținem faptul că Europeana va deveni o infrastructură centrală de servicii în vreme ce agregatorii se vor transforma în „huburi de experți” (agregatorii de domeniu) și „huburi de servicii” (agregatorii naționali). The European Library (TEL) va fi primul agregator care se va transforma într-un hub de experți. Acest huburi de experți au rolul de a face infuzie de cunoaștere către membrii rețelei.
Europeana Cloud Services va fi lansat în primăvara lui 2016.
Un alt punct interesant este faptul că Europeana va parcurge paginile site-urilor partenerilor pentru a extrage date și pentru a le pune într-un index al Europeana. Într-adevăr se pune problema bunului markup existent pe aceste pagini.
Obiectivul 4 - căutarea unor date de o calitate mai mare
Europeana Creative a indicat faptul că nivelul de calitate a datelor este insuficient pentru majoritatea cazurilor.
Îmbunătățirea calității datelor adresează printr-un nou concept intitulat Europeana Publishing Framework - Cadrul Editorial Europeana, diverse aspecte care țin de feluritele probleme care apar și au apărut în ceea ce privește calitatea, drepturile de autor, etc. Aceste subiecte sunt ordonate pe niveluri (tiers), avându-l pe cel mai de sus ca fiind cel al deschiderii pentru reutilizare. Detalii pot fi urmărite în acest videoclip: https://vimeo.com/138177046.
Datele vor beneficia de expresivitatea Definiției pentru deschis 2.0 de la http://opendefinition.org/od/2.0/en/
Se înțelege faptul că Europeana Publishing Guide (http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Aggregation/Europeana%20-%20Publication%20Policy.pdf) va suferi modificări definind criteriile pentru acceptarea resurselor care vor fi acceptate în Europeana.
În 2016 și 2017 Europeana va aborda o atitudine mai aplicată către gestiunea metadatelor. Pentru aceasta spune că va dezvolta o strategie pentru conținut.
Obiectivul 5 - dezvoltarea de servicii bazate pe comunitate
Până în anul 2018, vom stabili și vom consolida un proces de design centrat pe utilizator care să aducă utilitate celor care folosesc serviciile și partenerii din zona datelor și care să fie neutru din punct de vedere al dispozitivelor folosite.
Tot până în 2018, va fi îmbunătățit sistemul de regăsire și ierarhizare a motorului de căutare. Europeana spune că va atinge acest lucru prin mutarea centrării atenției de la înregistrări către entitățile formate și a relațiilor existente între acestea. În subiectul intitulat „participarea audienței”, beneficiarii vor putea să contribuie la colecțiile existente și să facă legături utile între entități.
Obiectivul 6 - Provocarea interoperabilității
Ținta strategică este de a face din EDM - Europeana Data Model standardul de-facto pentru schimbul de date interoperabile din sectorul patrimoniului cultural. Unul din scopuri este cel de a îmbunătăți fluxurile de date și agregarea. Se caută soluții de colaborare și preluare a experiențelor proiectelor CLARIN și DARIAH pentru a prelucra ușor text și pentru a face o punte cu sfera cercetării.
Va urma o plenară a rețelei EuropeanaTech în 2017. Bibliografiile din biblioteci vor fi utilizate pentru a valorifica și conținutul în format tradițional.
O concluzie demnă de reținut la care ajunge Planul: „la nivel operațional, finanțarea bazată pe proiecte creează dificultăți, incluzând probleme legate de fluidități, care limitează abilitatea de a asigura dezvoltarea operațiunilor”.
Europeana își propune să rezolve această problemă în următorii doi ani.
Obiectivul 7 - Finanțarea pe termen lung
Se pare că este nevoie de mai multe eforturi în a recunoaște Europeana ca fiind de importanță strategică în viziunea statelor membre.
O soluție se dorește a fi găsită până la mijlocul anului 2017. Reținem faptul că statele membre vor avea un aport direct care va reprezenta 10% din suma de 10 milioane de euro necesare pe an. Până în 2018 se dorește realizarea unei rezerve de 1 milion de euro.
Obiectivul 8 - transformarea organizației din bună în foarte bună
Se urmărește o colaborare mai bună între diferitele echipe concomitent cu o transparentizare a practicilor, rolurilor și responsabilităților din Europeana + The European Library.
O veste interesantă este că birourile se vor muta din nou la Biblioteca Regală din Haga. Se va extinde rețeaua birourilor satelit cât mai larg posibil în statele membre.
Ei bine, acum că am trecut prin Strategie și Plan, vă invit să meditați la felul în care se va lucra la nivel european pentru a lua cele mai bune exemple și pentru a evita părțile care nu ne sunt necesare în propria noastră dezvoltare.
Aș mai invita toate părțile cu responsabilități în promovarea culturii române prin resurse digitizate să se apropie încet, încet de nucleul care creează un cadru de constituire a Bibliotecii Digitale a României și împreună să începem să lucrăm cu toții.

Scris de