vineri, 13 decembrie 2013

“Fundamentele analizei nevoilor comunităților”

Ultima intalnire a Grupului Impact a avut loc la Predeal, in perioada 7-9 decembrie, și a fost de fapt un training cu tema “Fundamentele analizei nevoilor comunităților” - culegerea și procesarea datelor, analiza calitativă si cantitativă

Trainingul este un rezultat al proiectului pilot prin care se încearcă modalități de conștientizare și implicare a administrației publice locale în activitățile de bibliotecă:
“Implică administraţia publică în crearea unor noi servicii de bibliotecă!” S-au implicat în implementarea lui:
Nicoleta Vasi, Biblioteca Județeană Timiș;
Mariana Marian, Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara;
Nicoleta Trașcă, Biblioteca Județeană Aman, Dolj;
Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană ”George Barițiu”;

Corina Ciuraru, Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”, Brăila ( a fost prezentă Violeta Eftime)

Stadiul în care a ajuns proiectul- cel de finalizare a rapoartelor de studiu ale comunităților implicate, ne-a adus împreună cu specialiștii - Marin Burcea și Bruno Ștefan, pentru a învăța și noi ceilalți principiile de bază în acest tip evaluare.


Suportul de curs a fost structurat pe 4 părţi:

  • Despre cercetarea socială; premise, clasificări, concepte
Proiectarea cercetării ştiinţifice: schema unei cercetării ştiinţifice, schemă operaţională şi formularea ipotezelor
Etape în derularea cercetării: consultarea statisticilor, eşantionare, formularea instrumentelor de lucru (ghidurile de interviu, de focus grup şi chestionarul sociologic)

  • Documentarea în literatura de specialitate; analiza documentelor sociale, formularea ipotezelor cercetăriistabilirea eşantionului (lotului) eşantionare; metode calitative: observaţia, interviul; focus grupul, fişă de date statistice - surse, analiză b. chestionarul
  • Recoltarea datelor în conformitate cu planul de cercetare unde s-a vorbit despre operatorul de interviu, construire baza de date, etichetare, corectare și rezultate preliminare
  • Prezentarea datelor şi comentarea lor. Interpretarea datelor cercetării
Analiza calitativă a datelor
Analiza cantitativă a datelorConcluziile cercetării

  • Evaluarea utilităţii investigaţiei şi proiectarea cercetării viitoare
În afară de reperele teoretice pe care le-am primit s-au dat exemple din rapoartele finalizate pe cele 5 comunități implicate. 
S-au observat diferențele de rezultate, s-au discutat posibilele motive pentru care aceste diferențe apar.


S-a discutat despre posibilitatea și probabilitatea de a aplica permanent minisondaje la nivelul comunitaților mici , de evaluare a nevoilor de consum cultural, carte, servicii de biblioteca, pentru a putea avea apoi niste repere stiințifice în proiectarea noilor planuri de activitate. 

miercuri, 6 noiembrie 2013

GI la conferința Future Libraries

 
Acum la ora de bilanț a proiectului,Biblionet,  la conferința Future Libraries ,  membrii GI au fost prezenți în foarte multe sesiuni dovedind că aria de cuprindere a intereselor profesionale este foarte largă, este abordată cu succes astfel încât să poată deveni model de bună practică pentru bibliotecarii din bibliotecile publice.
Cred că activitatea noastră dovedește că împreună suntem mai puternici.

Proiectele prezentate la conferință de membri ai Grupului Impact , așa cum au fost trecute pe agenda oficială   :


Pe drumul către durabilitate: parteneriate de success cu autorităţile locale şi naţionale
Moderator: Marcel Chiranov, IREX
APIA - studiu de caz, paşi de urmat.Cele mai bune rezultate au fost raportate de colegele noastre,
 Nicoleta Trașcă, Biblioteca Județeană Aman, Dolj; Florica Pop, Biblioteca Județeană "I.S. Bădescu" Sălaj

“Implică administraţia publică în crearea unor noi servicii de bibliotecă!”  Este un proiect pilot prin care se încearcă modalități de conștientizare  și implicare a administrației publcie locale în activitățile de bibliotecă.S-au implicat în implementarea lui:
Nicoleta Vasi, Biblioteca Județeană Timiș;
Mariana Marian, Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara;
Nicoleta Trașcă, Biblioteca Județeană Aman, Dolj;
Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană ”George Barițiu”;
Corina Ciuraru, Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”, Brăila


Cum colaborăm pentru o mai bună activitate metodică în bibliotecă?  a fost o sesiune de dezbatere pe temele profesionale  ale compartimentului metodic.A fost pregătită și susținută de  Mariana Marian, Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara Nicoleta Vasi, Biblioteca Județeană Timiș  Delia Pantea, Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor

Ghidul serviciilor de bibliotecă – produs al Grupului IMPACT, a avut ca și colectiv de autori pe
Corina Ciuraru, Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”, Brăila
Delia Pantea, Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor
Nicoleta Vasi, Biblioteca Județeană Timiș
Costi Mitucă, Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Ghidul activităţii metodice din bibliotecile publice a fost prezentat de
Sorina Stanca, Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj; Delia Pantea ,Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor; Virgil Cojocaru, Biblioteca Județeană ”G.T.Kirileanu” Neamț.
 Colectivul de redactie al ghidului mai cuprinde pe  Vladut Andreescu, Targoviste - B.J. Dambovita Virgil Cojocaru, Piatra Neamt - BJ Neamt Mihail Grinea, Iasi - Biblioteca Judeteana Iasi,  Constantin Mituca, Tg. Jiu - B.J. Gorj, Mariana Marian- BJ Hunedoara Stefan Plesoianu, Constanta - BJ
 Constanta
Florica Pop, Salaj - B.J. Salaj Valentin Smedescu, Rm. Valcea - B.J. Valcea , pe
Nicoleta Trasca, Craiova - B.J. Dolj si pe Nicoleta Vasi, Timisoara - B.J. Timis

  Biblioteci judeţene ca centre de resurse profesionale pentru biblioteci locale – exemplul Centrelor de excelenţă au fost prezentate de managerii celor două biblioteci județene.
Sorina Stanca, Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj;
Daniel Nazare, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov

Impact şi durabilitate, o problemă care devine actuală odată cu terminarea oficială a proiectului.TEma a fost susținută de :
Daniel Nazare, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov,
Vlăduț Andreescu, Biblioteca Județeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

 Biblioteca din afara bibliotecii – servicii extra-muros-
Moderator: Jozsef Szocz, IREX Mihaela Ţoţa, 
Florica Pop, Biblioteca Județeană "I. S. Bădescu" Sălaj

 ECDL Equal Skills – training pentru îmbunatăţirea cunoştinţelor IT organizat împreună cu ECDL România
Irinuca Văduva, Marketing& Communication Manager, ECDL România
Costi Mitucă, Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Cu advocacy înainte pentru biblioteci şi comunităţi puternice Moderator: Luminiţa Corneanu, Ministerul Culturii din GI a prezentat  acestă temă Virgil Cojocaru, Biblioteca Județeană ”G.T.Kirileanu” Neamț,

Grupurile de “Prieteni ai bibliotecii”, sprijin din comunitate pentru dezvoltare
Moderator: Monica Grecu, IREX
 Sorina Stanca, Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj

Lucrul cu voluntari și parteneri în bibliotecă
Moderator: Cristina Văileanu, IREX
Corina Ciuraru, Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila
Vladuţ Andreescu, Biblioteca Județeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

vineri, 25 octombrie 2013

Future Communities şi Grupul Impact în sprijinul bibliotecarilor !

Joi, 31 octombrie 2013, ora 12, la Biblioteca Naţională a României, în  Cabinet  bibliologic II , bibliotecarii Grupului Impact vă invită la prezentarea lucrării „Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România”

În cadrul atelierului veţi face cunoştinţă cu autorii ei, modul în care au conceput această lucrare, cui îi foloseşte şi câteva suprize, sperăm noi, plăcute.

Nu uitaţi, la evenimentul Future Communities se va vorbi despre serviciile moderne din bibliotecile publice româneşti, deci, va fi interesant.

Text integral

Prima parte a lucrării prezintă câteva aspecte teoretice de care trebuie să ţinem cont atunci când dorim să creăm un serviciu  de bibliotecă.În bibliotecile publice româneşti nevoile comunităţii,  de cele mai multe ori se intuiesc şi se identifică de prea puţine ori prin metode specifice. De asemenea, adeseori, după implementare, nu se practică analiza impactului real al acelui serviciu, eficienţa lui. Consecinţele sunt deductibile: comunitatea nu simte că primeşte exact ceea ce are nevoie şi, prin urmare, nu percepe biblioteca publică ca pe o instituţie utilă şi necesară.
Partea a doua conţine modele de bune practici şi se bazează pe prelucrarea unor date solicitate pe parcursul anului 2012 tuturor bibliotecilor judeţene româneşti. Majoritatea au acceptat să ne livreze informaţiile solicitate, însă o mică parte a decis să nu o facă, deşi am insistat cu rugămintea de a ne răspunde. Aşa cum este normal, am respectat opţiunea tuturor şi am folosit doar ce am avut la dispoziţie. Cei care au colaborat, au făcut acest lucru, în primul rând, pentru propria promovare şi apoi pentru comunitatea bibliotecilor publice româneşti, iar pentru acest lucru le suntem recunoscători şi le mulţumim!
Exemplele de bune practici au fost selectate după modul relevant în care au fost prezentate în chestionarul completat de biblioteci sau pentru că s-au remarcat din multitudinea de servicii asemănătoare prin nişte particularităţi deosebite, care au făcut ca acele exemple să devină reprezentative sau original aplicate. În niciun caz selecţia nu s-a realizat favorizând vreo bibliotecă sau minimizând meritele alteia şi este bine să precizăm acest lucru foarte clar pentru a reduce probabilitatea apariţiei unor suspiciuni în acest sens. Considerăm că o astfel de abordare ar fi redus calitatea lucrării de faţă, deci am respins-o de la început.
Indexul, existent la final, cuprinde toate bibliotecile care ne-au oferit informaţii indiferent dacă au fost selectate ca exemple de bună practică sau nu. De asemenea, toţi cei interesaţi pot obţine informaţii de contact în cazul în care doresc să realizeze un schimb de experienţă cu bibliotecile pe care le-am amintite în această lucrare.

Bibliotecile creează în permanenţă servicii noi pentru public, renunţă la altele, prin urmare, trebuie să acceptăm ideea că, din momentul primirii datelor din teritoriu şi până la prelucrarea lor finală sub această formă, au mai avut loc modificări, însă cele cuprinse în paginile următoare sunt suficiente pentru a pune în valoare eforturile bibliotecarilor pentru comunităţile lor.

  Grupul Impact

luni, 23 septembrie 2013

Ghidul metodistului - varianta din 2011, de la care am pornit

Această variantă a ghidului metodistului a fost propusă de echipa Mihai Grinea, Virgil Cojocaru și Ștefan Pleșoianu în 2011.

Material valoros, care prezintă experiența multor ani de activitate metodică eficientă in biblioteci judetene mari- Iasi, Neamț, Constanța, acest material stă la baza variantelor ulterioare.
Colegii noști au fost primii care au insistat pentru crearea unui material care să  ofere repere pentru uniformizarea activității metodice în bibliotecile publice.
Variantele ulterioare au apărut pentru a prezenta experiențe diferite, moduduri de lucru diferite dar la fel de eficiente. (DP)


 Cuprins:
1. Argument
2. Rețeaua națională a bibliotecilor publice – din perspectiva activității metodice
3. Biroul de Coordonare Metodică și Formare Profesională
4. Fişa postului pentru metodist
5. Proiect de activitate pentru Biroul Coordonare Metodică și Formare Profesională
6. Evaluarea și Îndrumarea activității bibliotecilor publice
            Principii
            Indicatori și Repere orientative pentru (auto)evaluare
            Organizarea activității metodice în teren
            Tematica de îndrumare și evaluare a activității bibliotecilor publice
            Elemente ale Proiectului de activitate pentru biblioteca publică
            Proiect de buget pentru biblioteca publică
            Măsuri pe termen scurt pentru îmbunătățirea activității
            Fişa postului pentru bibliotecar
            Fişa de evaluare
7. Pregătirea profesională a bibliotecarilor din rețea
8. Propuneri de optimizare și reformare a activității Biroului


1. ARGUMENT
            Acest ghid acoperă o lipsă acută în sistem și vine în întâmpinarea solicitării colegilor prezenți la întâlnirea națională a metodiștilor și coordonatorilor Biblionet. Necesitatea unui instrument de lucru și a unor norme și criterii unitare la nivel național în activitatea de îndrumare metodologică a bibliotecilor publice este mai mult decât stringentă în contextul exploziei informaționale și a dezvoltării rețelelor județene Biblionet, către o rețea națională.
            În multe biblioteci județene bibliotecarul metodist nu are sarcini clare, concrete iar colectivul, uneori și managerul bibliotecii nu au o vedere de ansamblu asupra elementelor componente ale activității metodice, fapt care duce la atribuirea de sarcini și servicii nespecifice pentru metodist, neglijându-se în același timp segmente importante ale acestei activități.
            De asemenea, există biblioteci județene care încă nu au postul de metodist ocupat, sau unde sunt angajați bibliotecari fără experiență, ce au nevoie de o pregătire prealabilă temeinică pentru a putea coordona eficient activitatea compartimentului și pentru a putea asigura aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu. În același timp, criteriile de evaluare care se regăsesc în legislație - Regulamentul din 21 iulie 2010 (
http://legestart.ro/Regulamentul-2010-evaluarea-performantelor-profesionale-individuale-promovarea-avansarea-personalului-contractual-aparatul-propriu-Ministerului-Culturii-Patrimoniului-N-(MzU5MjI2).htm) nu sunt măsurabile, în majoritatea lor și pot fi utilizate doar pe baza observației directe, pentru subalternii direcți.
            Ca o concluzie, apariția Ghidului reprezintă crearea unei baze a profesiei și activității metodistului precum și un pas înspre certificarea și existența de sine stătătoare a acestei profesii și a statutului bibliotecarului metodist în biblioteca publică.
            Metodiștii Grupului IMPACT mulțumesc Bibliotecii Naționale și IREX România, colegilor din IMPACT și din bibliotecile publice, pentru suportul activ la concretizarea acestui proiect!

2. REȚEAUA  NAȚIONALĂ DE BIBLIOTECI PUBLICE – din perspectiva activității metodice
Bibliotecile publice fac parte integrantă a sistemului naţional informaţional, ca instituţii de importanţă strategică prin participarea constructivă la înfăptuirea şi dezvoltarea unei societăţi democratice, la realizarea unui nivel satisfăcător de educaţie şi, de asemenea, la asigurarea accesului liber şi nelimitat la cunoaştere, gândire, cultură şi informaţie.
Bibliotecile publice din România sunt structurate într-o rețea alcătuită din: biblioteci judeţene, biblioteci municipale/orăşeneşti şi biblioteci comunale, aşa cum se precizează şi în legea bibliotecilor:
a) Biblioteca Metropolitană Bucureşti;
b) bibliotecile judeţene;
c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti;
d) bibliotecile comunale.
Biblioteca Naţională a României este centru naţional metodologic, iar în această calitate:
- elaborează şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru bibliotecile publice;
- realizează şi coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci publice;
- elaborează programe şi metodologii privind informatizarea bibliotecilor publice.
- coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu;
Bibliotecile judeţene îndeplinesc, de asemenea, rol metodologic faţă de bibliotecile orăşeneşti şi comunale. Din cele 4 atribuții principale prevăzute în Legea bibliotecilor pentru biblioteca județeană, la Art. 28, trei dintre acestea se referă la activitatea cu bibliotecile publice din rețeaua județeană:
            b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;
            c) elaborează şi editează (. . .), materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;
d) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Naţională a României.
De asemenea, rolul de coordonare a activității bibliotecilor publice din rețea se regăsește și în alte articole ale legii:
(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finanţatoare; din comisiile de concurs va face parte în mod obligatoriu şi reprezentantul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.
Art. 48. - Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din bibliotecile de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita în mod obligatoriu şi avizul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.

Bibliotecile publice sunt biblioteci de tip enciclopedic care servesc interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi de petrecere a timpului liber pentru toţi membrii comunităţii locale sau judeţene, prin activităţi şi servicii specifice.
În cadrul sistemului naţional de biblioteci, bibliotecile publice joaca un rol esenţial în accesul egal şi neîngrădit la informaţie şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate, datorită faptului că oferă servicii întregii comunităţi locale sau zonale, ca parteneri în procesul educaţiei permanente şi ca instituţii cu rol social, cultural şi recreativ.
Funcţiile bibliotecilor publice

miercuri, 14 august 2013

EVALUAREA ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR PUBLICE-

In lipsa unei metodologii clare descrise in materialele de specialitate, fiecare metodist si-a creat propriile proceduri bazate de putinele articole pe care fiecare le-a gasit in legislatie, regulamente, fise de post anterioare. Aceste proceduri poarta amprenta personalitatii metodistului, sau grupului de metodisti  care au lucrat in acest mod  .

Avem resurse diferite, abordari diferite pentru a incerca sa ajungem la rezultate cat mai bune în indrumarea activitatii bibliotecarilor din bibliotecile publice .
Abordarea propusa mai jos este a colegei noastre din Hunedoara, Mariana Marian ,metodist la Biblioteca Judeteana din Deva.


EVALUAREA ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR PUBLICE

Mariana Marian , Deva

Activitatea de evaluare și îndrumare se realizează de către bibliotecile județene în baza Legii bibliotecilor -  nr. 334 din 2002, cu modificările ulterioare, art. 28 litera b):
b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară
activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi
culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor
biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de
automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci.
EVALUAREA
În momentul de față, cadrul legislativ nu prevede/ impune utilizarea rezultatelor evaluării de către autoritatea finanțatoare în scopul aprecierii activității bibliotecarului, îmbunătățirea sau diversificarea activității și patrimoniului bibliotecii.
Rapoartele de evaluare (evaluările) pot servi însă atât în acest scop, cât și pentru fundamentarea hotărârilor privind constituirea bugetului bibliotecii (solicitare și alocarea de sume pentru achiziție de documente, softuri de bibliotecă,extinderea și reorganizarea spațiului, modernizare, renovare, achiziție de mobilier, instalații și  echipamente, tehnologie,  extinderea activității prin crearea de noi servicii sau dezvoltarea celor existente, derularea unor programe cu finanțare parțială, etc.)

luni, 5 august 2013

Coordonarea metodică şi formarea profesională*Două dintre cele mai importante atribuţii ale unei biblioteci judeţene sunt coordonarea metodică a bibliotecilor publice din judeţ şi formarea pofesională continuă a bibliotecarilor de la bibliotecile publice din judeţ, inclusiv de la biblioteca judeţeană.
Fără conştientizarea importanţei acestor două atribuţii - de către managementul bibliotecii judeţene şi metodist/metodişti (pe de o parte) şi de către autorităţile judeţene/locale finanţatoare (pe de altă parte) – statutul de bibliotecă „judeţeană” există doar din punct de vedere teoretic. Neîndeplinindu-şi două dintre cele mai importante funcţii ale sale – mai ales că acestea sunt cele care îi dau legitimitate în relaţia cu teritoriul – o astfel de bibliotecă judeţeană se rezumă la a funcţiona ca bibliotecă municipală (a reşedinţei de judeţ). Sigur, o biblioteca “judeţeană” aflată în această situaţie poate fi foarte performantă, poate oferi cele mai moderne şi diversificate servicii pentru publicul de toate vârstele şi îi poate avea înscrişi sau deserviţi sub formă de utilizatori pe aproape toţi cetăţenii municipiului-reşedinţă de judeţ. Însă „judeţeană”, cu adevărat, biblioteca respectivă nu va fi nicio clipă şi nici nu va fi luată în consideraţie ca atare, până nu:
- îşi organizează (înfiinţează, unde este cazul) cadrul în care se realizează coordonarea metodică şi formarea profesională continuă pentru teritoriu
- încadrează/ specializează (dacă dacă este cazul) metodist/metodişti, în funcţie numărul de numărul de localităţi ale judeţului, în care trebuie să funcţioneze tot atâtea biblioteci publice.


Cadrul în care se realizează coordonarea metodică şi formarea profesională continuă. Obiectivele.

În esenţă, primul pas pentru împlinirea dezideratului “coordonarea metodică şi formarea profesională a bibliotecarilor publici din judeţ” constă în înfiinţarea/organizarea Biroului (Compartimentului) de Coordonare Metodică şi Formare Profesională.

Acest birou este constituit din unul sau mai mulţi metodişti, direct implicaţi în urmărirea unor obiective clare:

a)     funcţionarea unei biblioteci publice în fiecare localitate - comună, oraş, municipiu - cum prevede, de altfel, şi Legea bibliotecilor

b)    încadrarea/ formarea, pentru fiecare bibliotecă publică din judeţ, de personal calificat/ în curs de calificare; numărul de bibliotecari este stabilit tot conform Legii bibliotecilor, care se raportează la populaţia comunităţii deservite

joi, 11 iulie 2013

Statistica de impact

În zilele de 24 şi 25 iunie am urmat un curs de statistică, iniţiat de ABR, cu sprijinul IFLA, cu participarea IREX şi ANBPR. Cursul, susţinut de un specialist, profesorul norvegian Tord Høivik, de la Akershus University College for Applied Sciences, Oslo,a fost conceput intr-un stil pragmatic, insistand asupra metodelor de colectare, a avantajelor si dezavantajelor lor, alegerea celor mai buni indicatori si masuratori, precum si folosirea lor pentru a demonstra utilitatea bibliotecilor si a atrage finantari. In privinta bibliotecilor publice, am retinut sugestia de a extrage din rapoartele statistice generate de softurile de biblioteca datele despre utilizatori si localizarea lor pe cartiere (centrale, periferice, sărace, bogate) pentru a vedea difuzarea socială şi geografică a serviciilor de bibliotecă. În cazul bibliotecilor universitare, profesorul s-a gândit la oportunitatea de a raporta frecventarea bibliotecii la performantele academice ale studentilor, pentru a evalua contributia bibliotecilor universitare in parcursul academic al tinerilor. In timpul scurt avut la dispoziţie, profesorul a încercat să facă un curs practic de statistică, interactiv, implicând cursanţii prin grupele de lucru. Conţinutul cursului este disponibil online la următorul link https://sites.google.com/site/practicalstatistics/2-events/brasov


Ruxandra Nazare

 

marți, 19 februarie 2013

Servicii ale bibliotecilor publice pentru copii

„În trecut a existat o practică comună de a ignora spaţiul dedicat pentru copii şi tineret în bibliotecile publice, de a acorda puţină atenţie dorinţelor copiilor. Pe măsură ce  bibliotecile publice au început să-şi  reevalueze priorităţile şi serviciile lor în secolul 21, tot mai multe tind să se adapteze nevoilor copiiilor, pentru a crea spaţii mai atrăgătoare, inovatoare şi chiar neconvenţionale. Această reevaluare a priorităţilor este susţinută de faptul că numeroşi copii sunt clienţi ai bibliotecii, pe care o vizitează frecvent, iar interesul lor este în creştere.  Astfel, din situaţiile statistice anuale întocmite de bibliotecile publice reiese că peste 18% din utilizatori au vârsta sub 14 ani.  În România, în cadrul unui sondaj CURS, efectuat în decembrie 2009-ianuarie 2010, a rezultat de asemenea interesul copiilor şi adolescenţilor faţă de biblioteca publică pe care o frecventează. De pildă, la întrebarea “Ce aţi schimba la biblioteca publică”?, 36% din respondenţi au răspuns “Sediu nou, modernizare”. Or, în ansamblul respondenţilor la chestionarele online generate pe computerele din reţeaua Biblionet, 37% din utilizatori aveau vârsta sub 14 ani. Aşadar, există o categorie de clienţi ai bibliotecii şi este evidentă o nevoie pe care bibliotecile publice trebuie să o ia în considerare. Odată câstigaţi de ideea folosirii bibliotecii publice, aceşti copii vor rămâne printre utilizatorii ei  pe măsura înaintării în vârstă.”

Produsul "Servicii ale bibliotecilor publice pentru copii" - a cărui introducere am citat-o mai sus - poate fi vizualizat la această adresă, de unde poate fi şi descărcat/ tipărit. 
Autoare este Ruxandra Nazare – Grup Impact – Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, ruxandramoasanazare@yahoo.com, 0729 101 779