vineri, 13 decembrie 2013

“Fundamentele analizei nevoilor comunităților”

Ultima intalnire a Grupului Impact a avut loc la Predeal, in perioada 7-9 decembrie, și a fost de fapt un training cu tema “Fundamentele analizei nevoilor comunităților” - culegerea și procesarea datelor, analiza calitativă si cantitativă

Trainingul este un rezultat al proiectului pilot prin care se încearcă modalități de conștientizare și implicare a administrației publice locale în activitățile de bibliotecă:
“Implică administraţia publică în crearea unor noi servicii de bibliotecă!” S-au implicat în implementarea lui:
Nicoleta Vasi, Biblioteca Județeană Timiș;
Mariana Marian, Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara;
Nicoleta Trașcă, Biblioteca Județeană Aman, Dolj;
Ruxandra Nazare, Biblioteca Județeană ”George Barițiu”;

Corina Ciuraru, Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”, Brăila ( a fost prezentă Violeta Eftime)

Stadiul în care a ajuns proiectul- cel de finalizare a rapoartelor de studiu ale comunităților implicate, ne-a adus împreună cu specialiștii - Marin Burcea și Bruno Ștefan, pentru a învăța și noi ceilalți principiile de bază în acest tip evaluare.


Suportul de curs a fost structurat pe 4 părţi:

  • Despre cercetarea socială; premise, clasificări, concepte
Proiectarea cercetării ştiinţifice: schema unei cercetării ştiinţifice, schemă operaţională şi formularea ipotezelor
Etape în derularea cercetării: consultarea statisticilor, eşantionare, formularea instrumentelor de lucru (ghidurile de interviu, de focus grup şi chestionarul sociologic)

  • Documentarea în literatura de specialitate; analiza documentelor sociale, formularea ipotezelor cercetăriistabilirea eşantionului (lotului) eşantionare; metode calitative: observaţia, interviul; focus grupul, fişă de date statistice - surse, analiză b. chestionarul
  • Recoltarea datelor în conformitate cu planul de cercetare unde s-a vorbit despre operatorul de interviu, construire baza de date, etichetare, corectare și rezultate preliminare
  • Prezentarea datelor şi comentarea lor. Interpretarea datelor cercetării
Analiza calitativă a datelor
Analiza cantitativă a datelorConcluziile cercetării

  • Evaluarea utilităţii investigaţiei şi proiectarea cercetării viitoare
În afară de reperele teoretice pe care le-am primit s-au dat exemple din rapoartele finalizate pe cele 5 comunități implicate. 
S-au observat diferențele de rezultate, s-au discutat posibilele motive pentru care aceste diferențe apar.


S-a discutat despre posibilitatea și probabilitatea de a aplica permanent minisondaje la nivelul comunitaților mici , de evaluare a nevoilor de consum cultural, carte, servicii de biblioteca, pentru a putea avea apoi niste repere stiințifice în proiectarea noilor planuri de activitate.